Tensor de alambre tipo carraca

Jumametal. Fábrica de postes de viña. Postes para emparrado.